PRO-EKLEKTA

 (Pro) Eklekta logo

Pro-Eklekta je agencija koja se bavi  konsaltingom u oblasti ljudskih resursa (HR)  putem:

  • razvojnih procena,
  • edukativnih seminara,
  • individualnih i grupnih koučing sesija.

Teme koje aktivnosti agencije pokrivaju su: upravljanje sobom, stresom, promenama, komunikacijskim veštinama, upravljačkim stilovima, razvojem liderstva, motivacijom sebe/saradnika i slično.

Seme priče o (Pro) Eklekti nije posejano u staroj Grčkoj, već mnogo dalje, u kini Lao Ce-a. Drevni mudraci su za prvi simbol Ji Djinga, ne slučajno, odabrali prvi simbol Ji Djinga znak snage i kreativnosti. Helenski filosofi su, baveći se ljudskom dušom, snagu metamorfoze ili transformacije podigli na božanski nivo i dali joj obličje prelepe Eklekte.

Do istine se nikada nije dolazilo isključivošću. Filosofi eklektici spajaju mudrost ove dve civilizacije i samim tim odbacuju rigidne pretpostavke, dogme i zaključke. Birajući najbolje iz različitih škola stvaraju mogućnost suštinskog pogleda na svet.

Savremena psihologija razume da na ponašanje čoveka kao i na njegovu psihu utiče veliki broj različitih faktora  i samim tim ih je neizbežno sve obuhvatiti u procesu promene i razvoja. To nas dovodi do eklekticizma u psihologiji koji je jedini način da terapeut (konsultant) razume i tretira  sve izazove sa kojima se moderan čovek susreće.

Kontekst savremenog poslovnog čoveka je evoluirao od onog “vredim koliko časova radim”, preko “vredim onoliko koliko informacija posedujem”, do, danas krajnjeg, “vredim zbog toga ko sam, kakva sam osoba”. Da bi čovek uspeo da razvije lične vrednosti i dostigne samospoznaju potreban je širi spektar pristupa (eklekticizam) koji će u individui probuditi ličnu snagu i kreativnost (Ji Djing).

Razumevajući specifičnost poslovnog konteksta i izazova koje nosi, moja želja je bila da osnujem agenciju koja će  savremenom poslovnom čoveku pomoći da pronađe svoje mesto u sistemu, da se u svojoj ulozi oseća udobno i pozitivne vrednosti prenese na svoju okolinu.