Biografija

DETINJSTVO I ŠKOLOVANJE
RAD NA SEBI – MEDITACIJA I PSIHOTERAPIJA
PSIHOTERAPIJSKI I SAVETODAVNI RAD
KONSALTING U OBLASTI LJUDSKIH RESURSA
KNJIGE
PUTOVANJA
TRENUTNO
DIPLOME/SERTIFIKATI
NAJVAŽNIJI KLIJENTI
REALIZOVANI TRENINZI/SEMINARI

 

DETINJSTVO I ŠKOLOVANJE

Rođena sam 22. juna 1970. godine. Sećanja  ranog detinjstva su mi ispunjena čudesnim mirisima kuhinje moje mame Milene, njenim beskrajnim strpljenjem i najmaštovitijim pričama za laku noć i kredencem punog  raznobojnih bočica melema, ulja i čajeva koje je moj otac Milan po sopstvenoj recepturi spremao i darovao ih svim ljudima kojima je to bilo potrebno, a kojih je naša kuća uvek bila puna.

Na žalost, bezbrižnost mog odrastanja je naglo prekinula rano dijagnostifikovana astma. Sve moje jurnjave, žmurke, školice zamenio je bolnički krevet  i otkrivanje beskrajnog sveta knjiga. Moja mašta je dobila veoma snažna krila i često sam dobijala temperaturu posle sati provedenih nad pitanjima kao što su „gde je kraj kosmosa“, „šta je najmanja čestica i ko nju može videti“, a moja mama bi me tada redovno opominjala uvek istom rečenicom: „Nemoj toliko da misliš, razbolećeš se...“. 

Osam godina posle mene, 1978. rađa se moja sestra Biljana koja vremenom postaje moja najbolja prijateljica i bliska životna saputnica u različitim porodičnim vratolomijama koje smo uglavnom zajedno preživljavale i prevazilazile.

Početak mog školovanja obeležava činjenica da sam paralelno  pohađala osnovnu školu Jovan Cvijić i školu u okviru bolnice Dragiša Mišović i bila odličan učenik sa Vukovom diplomom. Sa istim uspehom završavam i XIII beogradsku gimnaziju. Moja borba iz detinjstva i ogromna želja da pomognem ljudima je prevagnula u želji da upišem tadašnji Defektološki fakultet (umetnik u meni je silno želeo pozorišnu režiju) na kojem sam stekla diplomu „diplomirani specijalni pedagog za prevenciju i resocijalizaciju lica sa poremećajima u društvenom ponašanju“.Ipak, uspela sam da spojim svoje dve velike ljubavi i odabrala sam kao vid svoje delatnosti psihodramu koja je ne samo scenska tehnika već u sebi sadrži elemente umetničko-estetskog I terapijskog.

Na mom putu isceljivanja još u srednjoj školi  otkrila sam meditaciju kao način da se opustim i smanjim svoje tegobe. Do danas je to jedan od mojih najvažnijih metoda samopomoći ali je vremenom i evoluirao u pravcu duhovnog razvoja i samosvesnosti. Psihoterapija postaje moj drugi oslonac u samorazvoju i elemenat bez koga ništa od ovoga što sam sada ne bi postojalo.

Na edukaciju iz psihodrame krećem odmah po završetku fakulteta. Na drugoj godini, paralelno počinjem savetodavno/terapijski rad.  Po sticanju uslova dobijam Jugoslovenski, a odmah potom i Evropski sertifikat za psihoterapiju (ECP). Nakon toga stičem zvanje edukatorke i  do danas radim u okviru edukacije i supervizije stalno se usavršavajući kroz razne edukativne programe i treninge.

RAD NA SEBI – MEDITACIJA I PSIHOTERAPIJA

Bogat unutrašnji svet, koji se sticajem različitih okolnosti mog odrastanja sam razvijao i usložnjavao, veoma rano mi je nametnuo razmišljanja o odnosu psiha-telo, energiji koja je nevidljivi pratilac svih telesnih funkcija, smislu života i našoj misiji u njemu. Prve meni razumljive odgovore pronašla sam u okviru različitih meditativnih metoda koje sam počela da istražujem sa nepunih 18 godina. Od tada pa do danas moj meditativni rad obuhvata tri ključne faze. U prvoj sam se oslanjala na vizuelizacije, afirmacije i metode predložene u okviru različitih pozitivističkih pristupa. Uvid da na ovaj način mogu da pokrenem procese samo do izvesnog nivoa, vodio me je ka drugoj fazi u kojoj sam odgovore pokušala da pronađem u okviru različitih meditativnih pristupa zvaničnih religija koje sam intenzivno proučavala. Treća faza karakteriše pounutrenje različitih prikupljenih znanja i samostalna težnja ka razvijanju unjutrašnje tišine i većeg stepena svesnosti.

Pri kraju fakulteta, u mojoj 25 godini otkrivam psihoterapiju i u njoj prepoznajem moćan instrument za unapređenje kvaliteta života, odnosa,  i prepoznavanje ličnog životnog smisla. Edukacije iz psihodrame na koju sam tada krenula, a koja podrazumeva višegodišnje lično terapijsko iskustvo i rad na sebi, predstavljala je dubinski rad na razumevanju složenih psiholoških mehanizama koji su opredelili moje životne izbore, pomogla je u rekonstrukciji mnogih relacija sa ljudima iz okruženja i olakšala uspostavljanje kontrole nad zdravstvenim stanjem. Nakon završetka edukacije nastavila sam ličnu terapijom u individualnom kontekstu što mi u fokus stavlja terapijski značaj odnosa terapeut – klijent i pomaže u definisanju specifičnog, ličnog terapijskog stila.

Ova dva pristupa i danas predstavljaju moje glavne psihološko-duhovne potpore i deo su svakodnevne prakse koju sprovodim.

PSIHOTERAPIJSKI I SAVETODAVNI RAD

Paralelno angažovanje u oblasti NVO sektora sa jedne strane i klasičnog psihoterapijskog rada sa druge, obeležava prvi period mog savetodavnog angažmana.
Godine 1999. , zajedno sa kolegama i i koleginicama angažovanim u  oblasti mentalnog zdravlja, osnivam i radim na izradi projekata nevladine organizacije „Susret“ u Beogradu. Od 2000 godine vodim radionice u okviru programa francuske organizacije Handicap international sa osobama sa telesnim invaliditetom. Radionice su obuhvatale  psihološke i okupacione psihodramske treninge, individualno i savetovanje porodica čiji je član osoba sa invaliditetom, kontakte sa lokalnim vlastima sa ciljem senzibilizacije za potrebe osoba sa telesnim invaliditetom. Seminari u okviru programa su obuhvatali teme kao što su integracija u socijalnu mrežu osobe sa invaliditetom, motivisanje  - traženje posla, projekcija u budućnost – kako postaviti i ostvariti cilj ... borba sa stresom i burn-out (doslovce sagorevanje, mada je i engleski termin prihvaćen), sindrom profesionalaca (terapeuti, sestre...) u raznim situacijama. U nastavku ovog projekta, 2002. godine registrujemo nevladinu organizaciju „Živeti uspravno“, Beograd, u okviru koje sam uključena u kreiranje i realizaciju projekata koji su fokusirani na rad sa osobama sa telesnim invaliditetom. U godinama koje slede ostvarujem saradnju sa nizom značajnih organizacija u zemlji, poput Crvenog Krsta (radionice sa sekretarima iz ratom zahvaćenih područja), DAI – USAID (seminari u preko 60 gradova na temu upravljanja rizicima, komunikacijske veštine i slično), IAN (socijalne veštine), AŽC (upravljanje stresom, veština davanja povratne informacije) itd.

Paralelno sa ovim aktivnostima, od 1998. počinjem individualni psihoterapijski rad. Dve godine kasnije, počinjem rad u koterapijskom paru u okviru terapijske psihodramske grupe u Beogradu. Od 2003 godine vodim edukaciju iz Psihodramske psihoterapije za studente i profesionalce Univerziteta  u Novom Sadu u okviru Instituta za psihodramu (IP, Beograd). Kasnije uključujem i supervizijske aktivnosti prateći završnu fazu edukacije mladih terapeuta i terapeutkinja u okviru Instituta. 

U isto vreme razvijam i sopstveni pristup terapijskom radu koji, pored klasičnih metoda, uključuje i meditativno energetski rad, kao neophodan instrument samorazvoja i izlečenja. U okviru ovog metoda, vodim bazične seminare u trajanju od godinu dana. Dalji razvoj ovog metoda i njegova sistematizacija predstavljaju trenutno najvažniji fokus mog kliničkog rada.

KONSALTING U OBLASTI LJUDSKIH RESURSA

Najnovija aktivnost, koja sticajem najrazličitijih okolnosti, ulazi u spektar mojih interesovanja jeste konsalting u oblasti ljudskih resursa, i to prvo kroz saradnju  sa kompanijom MERCER (ogranak u Milanu, Italija), od 2008. godine, na razvojnom projektu Intesa San Paolo Group u višegodišnjem trajanju i u različitim zemljama, kako u regionu (Srbija, Bosna i Hercegovina, Slovenija, Hrvatska), tako i šire (Egipat). Nakon završetka ovog projekta, aktivnosti nastavljam  u saradnji sa konsultantskom kućom ITO United Change, Beograd (na razvojnim projektima za firme FIAT, HENKEL; Erste Bank, NIS Gazprom ).

Mogućnost da sa lakoćom prenesem svoje terapeutsko iskustvo i znanje u drugačiji, poslovni kontekst pojačala je moju zaintersovanost za ovu oblast. Stručnost, neophodna za vođenje grupa i praćenje dinamike unutar nje, omogućila mi je lako izvođenje treninga na različite teme kako u strogo kontrolisanim, unapred dizajniranim/planiranim aktivnostima, tako i u onim “slobodnijim”, u kojima se daje mnogo više prostora za samorefleksiju učesnika/ca i njihovu inicijativu. Niz obuka koje sam prošla sa ciljem da produbim svoje veštine u ovom domenu, osposobile su me za aktivnosti u okviru razvojnih procena (evaluacija, prikupljanje podataka, njihova analiza i preporuke za dalji razvoj), individualnih i grupnih koačing sesija, kao i treninga na različite teme (upravljanje sobom, vremenom, promenama, kompleksnošću, stresom, zatim motivacija, upravljački stilovi, matrična organizacija kompanije, razvoj liderstva itd).

Kao rezultat svih ovih aktivnosti, usledilo je registrovanje Agencije specijalizovane za rad u oblasti ljudskih resursa, pod nazivom “Pro – Eklekta” koja za cilj ima promovisanje novog liderskog modela baziranog na razvoju menadžera kao celovite ličnosti.

KNJIGE

Svoj talenat za književno stvaralaštvo otkrila sam još u osnovnoj školi, dobijajući meni veoma drage nagrade za poeziju i prozu ne samo na nivou škole ili grada, već i na nivou države.

Ali, prava prekretnica bilo je objavljivanje mog prvog romana „Šire od prostora, kraće od vremena“ 2010. godine. To je autobiografska priča koja govori o duhovnim traganjima glavne junakinje u pokušaju da nađe izlaz iz raznih životnih teškoća sa kojima se suočava. Ona obilazi neka od najznačajnijih energetskih lokacija  na planeti – Sikstinsku kapelu u Italiji, piramide u Egiptu i Aja Sofiju u Turskoj i u ovoj knjizi čitalac može otkriti jedinstveni priručnik za energetski rad na tim mestima.

Moj drugi roman, „Mato Glušac, poslednje čudo“, izdat je 2012. godine i vezan je za porodičnu istoriju. Mato Glušac je moj mudri predak čije reči i dela i danas pamte Hercegovina i severna Crna Gora. Kao  psihoterapeutkinja,  imala sam želju da povežem psihološko i duhovno biće jer verujem da sjedinjenje svih pojavnih oblika čoveka može da dovede do harmonije. Ova knjiga će u vama probuditi iskonsku želju za samospoznajom i  samim tim doneti mir.

PUTOVANJA

Inspiraciju za rad, energiju za život, nadahnuće za nove ideje ... dobijam na svojim putovanjima.

Pored turističkog aspekata putovanja koja mi pomažu da sagledam neverovatan spektar različitih kultura, razvitak naroda, uspone i padove civilizacija, postoji  još jedan, meni podjednako važan – posete mestima koja  pokreću snažne energetske procese. Navešću nekoliko najvažnijih:  Sikstinska kapela u Rimu, Vestminsterska opatija u Londonu i Aja Sofija u Istanbulu, piramide u Egiptu, na Tajlandu su to 4 hrama u Bankoku, u Kambodzi  je to Angkor Vat,  Tibet (sa nizom veoma jakih energetskih mesta i ogromnim znanjem koje ono nosi),  u Indiji između ostalih, izdvajam Varanasi, Himalaje, snažne hramove u Delhiju.

TRENUTNO

Vodim svoju psihoterapijsku praksu, pišem priručnik o kombinovanom psihoterapijskom pristupu, supervizijski podržavam studente/kinje IP-a, razvijam PED i istovremeno formiram edukativnu PED grupu.... I naravno,  planiram nova putovanja...

DIPLOME/SERTIFIKATI:

 • Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju – Diplomirani specijalni pedagog za prevenciju i rehabilitaciju osoba sa poremećajima u ponašanju
 • YUPA – Diploma za psihoterapiju psihodramske orjentacije
 • Jugoslovenski sertifikat za psihoterapiju
 • ECP – Evropski sertifikat za psihoterapiju

NAJVAŽNIJI KLIJENTI

 • BANCA INTESA
 • FIAT
 • HENKEL
 • ERSTE BANK
 • NIS GAZPROM
 • HANDICAP INTERNATIONAL
 • USAID
 • IAN
 • CRVENI KRST

REALIZOVANI TRENINZI/SEMINARI:

 • Timski rad
 • Veštine komunikacije
 • Veština davanja povratne informacije
 • Samomotivacija i motivacija saradnika
 • Upravljanje konfliktima
 • Upravljanje sobom
 • Upravljanje stresom
 • Upravljanje promenama
 • Upravljanje kompleksnim sistemima
 • Razvoj upravljačkih stilova
 • Razvoj liderstva
 • Korporativna matrična organizacija